تبلیغات
ßƱŔĪF♡
Home
Links
PostsßƱŔĪF♡

بنـבهـ یهـ پا פּـاگیرҐ ! بپا פـالتـפּ نگیرҐ ωـلامـــــــــــــــ... بهـ هــمهـ בـפֿـتــــــــــرا
 
 ایלּ פּـبـــــــــــــــــــــ...
 
 ᓆـانـפּـלּ בارهــــــــــــــــ...
 
 1...نظر یاـבتـפּـنــــــــــــــــــ... نـــــرهـ
 
 2...تـפּـهــیــــــــــــלּ ممنــــــــــــפּـع  
 
 3...ـבزבے ممنـــــــــــــפּـع             
 
 4...اگر نبـــــפּــבҐ پیاҐ بـבیــــــــــــــ...ـב
 
 5...با تباـבل لیــــــــنك مـפּـاـᓅــᓆـمـــــــــــ...
 
 6...ـפֿـانـפּـҐ باشــــــــــــیـב פּ اـפـتراҐ פֿــפּــבتـפּـלּ رפּ نگهـــבاریــב
 
 7 نـפּـیـωـنـבهـ میپذیرҐ ...
 
 ᓅــבاتـפּـنــــــــــــــــــ...
 
 
 بـــــــــــــابـــــــــــــآیــــــــــــ... 


برچسب‌ها:
+ جمعه 8 اسفند 1393 | 12:09 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

عکس و تصویر قسم به حرمت ننم به بغضم به ناموس برادرم به شکستن پدرم به اشکام به ...

قسم به حرمت ننم
به بغضم
به ناموس برادرم
به شکستن پدرم
به اشکام
به حرفام
به بالشتم
به هدفونم
به سیگارم
به حرمت خاهرم
به پاکی خودم
به قلب مادرم
به کارای پدرم
به خاک رو قبرم
قسم به تمام زندگیم
یه روز اشک کسایی ک اشکمو در اوردن در میارم
اونروز سرقبرمه
قسم میخورم
asal.b.kz


برچسب‌ها:
+ یکشنبه 9 خرداد 1395 | 06:21 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

عکس و تصویر من خوبم تو باور نکن __.sickow flw an like plz insta

من خوبم
تو باور نکن
asal.b.kz
flw an like plz insta


برچسب‌ها:
+ یکشنبه 9 خرداد 1395 | 06:18 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

عکس و تصویر ✖⇦ پِــــــــــسّّّر خانــــــــــۅم ایڹ ❎


✖⇦ پِــــــــــسّّّر خانــــــــــۅم
ایڹ ❎ "اَبـــــرو" ❎ نبـــــود کہ برداشتے
آبــــــــــرۅ بۅد ...⇨✖

یکـــی بَنــدِ پـوتینِــشُ سِفــت کَـرد رَفــت رو میـــ ــــن ⇘

واســـه یــه مُشــت《خـ ــاک 》

یکـــی چــاکِ سینَــشُ وا کَرد رَفــت جُلــو دوربیــ ــــن ⇘

واســــه چنــدتــا《 لایــــ ـــک 》

☜ تُــــــــ✘ـــــــف ☞


برچسب‌ها:
+ جمعه 14 اسفند 1394 | 01:25 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

عکس و تصویر میگی همیشه پیشمی؟ الان کجایی؟ میگی دوسم داری؟ الان چی؟ قول دادی پیشم باشی و ...

میگی همیشه پیشمی؟
الان کجایی؟
میگی دوسم داری؟
الان چی؟
قول دادی پیشم باشی و کنارم تا تهش؟
الان چرا کنارم هواس
گفتی همدردمی؟
چرا هیچکی نیس بگه گریه نکن
گفتی بهم وابسته ای نباشم نیسی؟
وقتی گفتم بای چرا گفتی بای؟
هعی دنیا این زندگیو به چپت نگیر
هعی زندگی گاییدمت دیه ریدی به حالمون اینم روش
هــه


برچسب‌ها:
+ جمعه 7 اسفند 1394 | 02:48 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

عکس و تصویر ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑـــﺎﺷﺪ ﺟُـــﻤﻌـــﻪ ﻫﻢ ﺑـــــﺎﺷﺪ ﺗَـــﻨـــﻬﺎ ﻫَــــﻢ ﺑــــﺎﺷﯽ ﻣَــــﮕَــــﺮ ﮔَــــﻨﺪ ﺗَـــﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫَــــﻢ ...ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑـــﺎﺷﺪ
ﺟُـــﻤﻌـــﻪ ﻫﻢ ﺑـــــﺎﺷﺪ
ﺗَـــﻨـــﻬﺎ ﻫَــــﻢ ﺑــــﺎﺷﯽ
ﻣَــــﮕَــــﺮ ﮔَــــﻨﺪ ﺗَـــﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫَــــﻢ ﻣﯿﺸَـــــﻮﺩ


برچسب‌ها:
+ سه شنبه 13 بهمن 1394 | 09:35 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

عکس و تصویر خانوادت میدونن؟ چیو؟ که حالت خوب نیس نه... :) میدونن دیگه اون بچه کوچولوی سادشون ...

خانوادت میدونن؟
چیو؟
که حالت خوب نیس
نه... :)
میدونن دیگه اون بچه کوچولوی سادشون نیستی؟
نه... :)
میدونن تو چه دنیایی گیر کردی و با چه آدمایی آشنا شدی؟
نه... :)
میدونن دیگه هیچ کس و هیچ چیزو باور نداری؟میدونن آدما باهات چیکار کردن که به خودتم دیگه شک داری؟
نه... :)
میدونن شبا تا صبح گریه میکنی؟
نه... :)
اصلا میشناسنت؟
دیگه نه ...


برچسب‌ها:
+ سه شنبه 13 بهمن 1394 | 09:30 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

عکس و تصویر یِکـیـوٓ تـو آیـیـنِـه میـبـیـنَم قَـلـبِش شِکَستـهْـ روحِـش دَردّ میـکُنـه اًشکـآش وآآآی {چِقَـدٰ شَبـیـه مَـنـه:) }یِکـیـوٓ تـو آیـیـنِـه میـبـیـنَم
قَـلـبِش شِکَستـهْـ
روحِـش دَردّ میـکُنـه
اًشکـآش
وآآآی
{چِقَـدٰ شَبـیـه مَـنـه:) }


برچسب‌ها:
+ سه شنبه 13 بهمن 1394 | 09:29 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

عکس و تصویر موے یهِ دُختَر با اَرزش تَرین چیزیهِ کهِ داره... خیلے سَخت میتونهِ خودشو رآضے کنهِ ...موے یهِ دُختَر با اَرزش تَرین چیزیهِ کهِ داره...
خیلے سَخت میتونهِ خودشو رآضے کنهِ کهِ اونآرو کوتآه کنه...
امـــــآ وَقتے این کآرو میکنهِ
یَعنے اینکهِ میتونهِ قیدِ خیلے چیزارو بِزَنه..


برچسب‌ها:
+ سه شنبه 13 بهمن 1394 | 09:24 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

عکس و تصویر رو پاکت سیگارنوشته بود سیگار واسه شما و اطرافیان شما زیان آور است توی دلم ...
رو پاڪت ωـیگارنوشتـہ بود
 
 ωـیگار واـωــہ شما و اطراـ؋ـیاטּ شما زیاטּ آور اـωـت
 
 توے دلҐ گـ؋ـتҐ :تو یـہ نـ؋ـر اطراـ؋ مטּ پیدا ڪטּ
 
 قول میدҐ بخاطر اونҐ ڪـہ شدہ ترڪش ڪنҐ  

برچسب‌ها:
+ چهارشنبه 23 دی 1394 | 02:08 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

دوωـال بهش خوبے میڪنے بـ؋ـهمـہ چقد دوωـش داری،
 
  
 
 دو روز ωـگ میشی، میگـہ حالا شناختمت!!
 
  
 
 یا بعبارتے :
 
  
 
 میدونی! هیچڪے ڪامل نیـωـت! منҐ اخلاق بد دارم،
 
  
 
 صدبار قربونت  ر؋ـتم، دوبارҐ ؋ـُش بد دادم! D:


http://upload7.ir/images/84376366805757622797.jpg


برچسب‌ها:
+ یکشنبه 20 دی 1394 | 04:59 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

عکس و تصویر تــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـو مجــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـازے نیــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـازے بہ شــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـاخ بــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـودڹ نیــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـست همــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـیڹ کــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـہ مشــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـتے و آدم باشــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـے اســــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـمت رو ...
تــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـو مجــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـازے

نیــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـازے بہ شــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـاخ بــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـودڹ

نیــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـست


همــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـیڹ کــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـہ مشــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـتے و

آدم باشــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـے


اســــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـمت رو زبــــٰٰـٰٓـٰٓـٰٓـٓــٰـونا


برچسب‌ها:
+ یکشنبه 20 دی 1394 | 04:52 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

عکس و تصویر رفیق اگر میبینی محبتم با شوخیو فوشه بدون برام ازهمه عزیزترینی ک فحشت میدم بدون ...

رفیق اگر میبینی محبتم با شوخیو فوشه...:/
بدون برام ازهمه عزیزترینی ک فحشت میدم....:)
بدون انقد عزیزی ک نمیخام سنگین بات بحرفم..
عاشق اون رفیقیم ک ازم ناراحت نمیشه چون میدونه اگر من بخام ناراحت شم دنیا جلودار اشکام نی.....-.-
این پستو میزارم سلامتی رفقام ک پیشم بودن....:)
رفقای مجازی ک بعنوان رفیق واقعیم میخامشون.....:)
اگر کسی باهاشون در بیفته میگامشون.....:×
عاشق رفقامم مخلصتونم :*


برچسب‌ها:
+ شنبه 19 دی 1394 | 05:09 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

عکس و تصویر سَلامـــتی روزی کــــه ؛ به مــــامان بابـــام بِگــَن، غمِ آخـَــرتون بـــاشه... جــــوونِ خوبی بود... سَــــلامتی ...


سَلامـــتی روزی کــــه ؛

به مــــامان بابـــام بِگــَن، غمِ آخـَــرتون بـــاشه...

جــــوونِ خوبی بود...
سَــــلامتی روزی کــه...
بخـــاطرم مَطلَـــب بـــذاری...!
ولـــی نبـــاشَم لـــایک کُنـــم
سَــلـــامتـــی روزی کـــه...
صِـــدام کنــی نَتــونم جـــواب بِــدم...
سَلـــامتی روزی کـــه...
پـــی اِم بِهِـــم بِـــدی...
وَلـــی دیگـــه خونـــده نَشــه...
سَـــلـــامَتـــی روزی کـــه...
دِلِـــت واســه قَــهرام تَــنگ بِشــه...
واسه خَـــنده هام...
واســـه اَخمــام...
واسه مَســخره بازیـــام...
ولی دیگه نیستم.
سَـــلامتی روزی کـــه...
تو میـــای سرمَـــزارمُ ... من
خـــ ـــاک شُـــدم...


برچسب‌ها:
+ شنبه 19 دی 1394 | 05:05 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

عکس و تصویر مَدیُونِ مِـــــهرَبوُنیٰایِ یَه زنــــــــم ♚کِه اَز بَچِّــــــــــگیْ صِداٖم کَردِه دختــــــــرم ツ ِ گُورِ بٰابٰایِ دُنیْاٖ....فقط ...


مَدیُونِ مِـــــهرَبوُنیٰایِ یَه زنــــــــم 
♚کِه اَز بَچِّــــــــــگیْ صِداٖم کَردِه دختــــــــرم ツ 
ِ گُورِ بٰابٰایِ دُنیْاٖ....فقط عشق ♥مــــــــــــــــــادرم♥ 


برچسب‌ها: خوش بحاله ننم که بچش منم :/
+ پنجشنبه 17 دی 1394 | 04:46 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

مغرور:هه هه √
جنبه:فوله √
رفیق:فدا همشون ❥
خصوصی:نوچ نوچ ✘
حرف گوش کن:اصلا✘
عشق و عاشقی:در حدی ک اویزون نباشم جونمو واسشم میدم✘
لجبازی:اووووف چجورم ヅ
مردم آزار:کی؟من؟الکی میگههه ʘ͜͡ʘ
کل کل:پایم تا ازپا در بیارررررمت ʘ͜͡ʘ
بیخیال:باهاش باشی همه چی حله ʘ͜͡ʘ
حاضرجواب:نیستم(یه دروغ گنددده) ヅ
اصل:شاید نخوام بدم... ヅ
شیطون:من به این مظلومی آخه.(خخخخخ والااااا) ● • ヅ
دوست:وقتی دوستمی فقط دوستمی فراترنمیره✘
ساده:هه نیستم پس حواستوجمع کن✘
غم وغصه:بیاد مزاحمم شه جوری میزنمش که صدا هاپو بده.✘
تنفر:هیچکی ارزش اینو نداره که ازش متنفرباشم واعصابه خودمو بهم بریزم.✘
عکس پروفایل:خودتو بکش تا دلم نخواد عوضش نمیکنم.ッ
انتقاد:بگوتابیشتر انجامش بدم.✓ッ
من همینم که هستم میخوای بخواه نمیخوای نخوا. √
من:شاید کامل نباشم ولی کاملا خودمم. √
ﺍِﻧﻘﺪ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺪﺷﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ
ﭼﻮﻥ
ﺻــــــــــﺪ ﺩﺭ ﺻــــــــــــﺪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﻯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﻧﺪﺍﺭﻥ ...!!!


برچسب‌ها: بی مورد :/
+ پنجشنبه 17 دی 1394 | 01:33 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ