مــــآ دُخــــتَرآ


مـــَغــــرـور نــــیســـتیــمـ

فــَقـَط یـــکَمــــ

پـــِرســتیــــژ کــآرآمــون بـــآلـــآست...

بعلهههههههههههه...

20871183946453279306.gif