تبلیغات
ßƱŔĪF♡ - 244 :/
Home
Links
PostsßƱŔĪF♡

بنـבهـ یهـ پا פּـاگیرҐ ! بپا פـالتـפּ نگیرҐ

ایــن روزهــا دلــم اصــرار دارد
فــریــاد بــزنــد؛
امــا
مــن جــلوے دهــانــش را مے گــیــرم
وقــتــے مــے دانــم کــســی تــمــایــلــے بــه شــنــیــدن صــدایــش نــدارد
ایــن روزهــا مــــــن
خــداے ســــکــــــوت شــــده ام؛
خــفــقــان گــرفــتــه ام تــا آرامــش اهــالــے دنــیــا،
خــــط خــــطــے نــشــــود . . .!!!


برچسب‌ها:
+ پنجشنبه 5 آذر 1394 | 09:18 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ