تبلیغات
ßƱŔĪF♡ - 252 :/
Home
Links
PostsßƱŔĪF♡

بنـבهـ یهـ پا פּـاگیرҐ ! بپا פـالتـפּ نگیرҐ

بایــــב بــــه بعضــــے پســــرا گفــــت : آهــــاے پســــر ... حواســــت باشــــه ...! ایــــטּ בختــــرے كــــه بــــه تــــפ בل בاבه , خیلے هــــا בر " آرزوے نیــــم نگاهــــش " هستنــــב ...

لیاقــــت בاشتــــه بــــاش ..............!


برچسب‌ها:
+ شنبه 21 آذر 1394 | 03:24 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ