تبلیغات
ßƱŔĪF♡ - 265 :/
Home
Links
PostsßƱŔĪF♡

بنـבهـ یهـ پا פּـاگیرҐ ! بپا פـالتـפּ نگیرҐ
آیکُن های  دخترانه

دُختـــَـرَم...

دُختــــَـرعــَزیــزم...

اِمــروز بــَرای تــو مـ ـی ـنویـسَم ...

 سالـ ـها بـَعـد اَگـر بدنیــا آمـَدی و بـُزرگــ شـُدی ...

 قــَد کشیدی و خانــوم شدی

 دلـَم مـ ـی ـخواهـَد تــو را اَز هـَمـه ی پــسرهـ ـای مـَحَله و

مـَدرســه و دانشگــاه دور کنـ َـم...

دلـَم مـ ـی ـخواهـَد نگــذارَم اَز خانـ ـه بیــرون بـروی ...

دلـَم مـ ـی ـخواهـَد رَنگــ آفتابــ را فقـط دَر حیــاط خانـ ـه ببینـ ـی ....
دُختـــَـرَم مـ ـی ـدانـَم اَز مـَن مـُتنفــِر مـ ـی ـشـَوی

 مـ ـی ـدانـَم مـَرا بـَدتـــرین مــادر دُنیـــا مـ ـی ـدانی 

مـ ـی ـدانـَم... خوبــ مـ ـی ـدانـَم

  اَمـــــــــا دُختـــَـرَکم ...

اَگــَر بـدانـ ـی چـ ـه بــَر سـَـر جـوانـ ـی مادرتـــ آمـَد ...

چگونـ ـه دلـَـ ـش شکستــ و آرزوهایـش تـبــــاه شــُـد ...

چــگونـ ـه دَر اوج جــوآنـ ـی پیـــر شــد

و بـ ـه ســــوگــ معصــومیتــ از دستــ رفتـ ـه اَش نشستــ...

  آنــوقتــ  دیگــــر اَز مــــــــادر گــِلـ ـه نـمـ ـی ـکـُنـ ـی....

دُخـتـــَـرَم وقتـ ـی سـِنـَتــ هـَنـوز درگــیر اِحسـاس استــ 

و منطـــق نـِمـ ـی ـشناسَد...

عـاشق مـ ـی ـشـَوی
دُختـــَـرَم عـاشقــ ـی دَرد دارد ، دَرد  ِ بـ ـی دَرمــآن ...

بــَهـآی سنگینـی دآرَد ،

بـ ـه انـــدآزه ی تمـآم شــدن روزهـای خـوبــ جـوآنــی

    بـمـ ـی ـرَد مــادَر و درد ِ آنــروزهایتــ را نبینــَد...برچسب‌ها: دخترمْ-خودم-عشقم
+ چهارشنبه 2 دی 1394 | 02:11 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ