تبلیغات
ßƱŔĪF♡ - 268 :/
Home
Links
PostsßƱŔĪF♡

بنـבهـ یهـ پا פּـاگیرҐ ! بپا פـالتـפּ نگیرҐ

فکــــــــــ نکـــــــــن ⇜


✘ ندیــــــــــد پدیــــــــــدم ✘


✘فقــــــــــط ✘


✘ هیچ گــــــــــوه خوری✘


شبــــــیتــــــ ندیـــــــــدم


مـــــــــــ⇦⇨ــــــــــن


دلـــــــــــــ♥ـــــــــــم پــــــ♡ـــــــــاکــــــہ


ولــــــ◆ــــے


لـــــــــــــ♚ـــــــــــــاشے بشــــ⇨ـــــــے


دهنتــــ☜ـــ فـــــــــاکــــــ✘ـــــہ


↓❂ ایــنـ روزا


سـرعــتــ تکـثـیــرلـاشـیــا


ازبـاکـتـریـابـیـــشـتــر شـــدهـ


یکم آدَم باش


واسِ خَرییَّتِ خودِت تَنَوُع میشه


هِــــــــــــــــــــــــــــــhـــــeـــــHــــــــــهبا مــــــن "تــــــیریپ سنـــــگین بر نــدار ...
مــن خودم ✘ WnestoN✘ عقــــابی ام !!
اونقــــدر ســـگَم !!!
کـــــه با خودم کنـــــار نـــمیـــام ..×
پـــَرِت به پَرم بگیـــره پرپری ...!
آخـــــه کی بهــــت گفته تــــــــک پری ...؟!
تو لعـــــنتی فقط دم پــــــری ~
��عـــــــــــــــــآم No خــــــــــــآص ��


اخــلاقم گــَنـده.... لَبــام نمــیخـَنـده... یـه آدم تــخسم.

رک بگم ﻣـَﻦ یه آدمﺳگـــِـ ﺍﺧـــﻼﻕ ﻭﺣﺸــــــﯽ ﺍمـ کـه دِل از زنـدگـی کَــنده...

خــداا !!!!! دنیـات واســه آدمــات!!! بــگــو جــَهــنــمت چـَنـده؟؟

.[هَستَم]... وَلیـ اِنگآر نیــستَم،،...[حِس כآرَم]... وَلیـ اِنگآر نَـכآرَم!! 

...[رِـ؋ـیـــᓆ ؋ـآب]... زیــآـכ כآرَҐ وَلیـ اِنگآر ...[یــِـہ כوُنهِ هَҐ نَـכآرَم!!]... 

...[مَטּ چِҐ شُـכِه!!؟]...

 

 

☜هیچوقت☞


فکرشو نمیکردم


  یه روزی


  با این سن


√✘این همه ☜آه☞ از ته دلم بکشم✘√


برچسب‌ها: اوهـــــــُومَ
+ سه شنبه 8 دی 1394 | 02:55 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ