تبلیغات
ßƱŔĪF♡ - 280 :/
Home
Links
PostsßƱŔĪF♡

بنـבهـ یهـ پا פּـاگیرҐ ! بپا פـالتـפּ نگیرҐ

عکس و تصویر سَلامـــتی روزی کــــه ؛ به مــــامان بابـــام بِگــَن، غمِ آخـَــرتون بـــاشه... جــــوونِ خوبی بود... سَــــلامتی ...


سَلامـــتی روزی کــــه ؛

به مــــامان بابـــام بِگــَن، غمِ آخـَــرتون بـــاشه...

جــــوونِ خوبی بود...
سَــــلامتی روزی کــه...
بخـــاطرم مَطلَـــب بـــذاری...!
ولـــی نبـــاشَم لـــایک کُنـــم
سَــلـــامتـــی روزی کـــه...
صِـــدام کنــی نَتــونم جـــواب بِــدم...
سَلـــامتی روزی کـــه...
پـــی اِم بِهِـــم بِـــدی...
وَلـــی دیگـــه خونـــده نَشــه...
سَـــلـــامَتـــی روزی کـــه...
دِلِـــت واســه قَــهرام تَــنگ بِشــه...
واسه خَـــنده هام...
واســـه اَخمــام...
واسه مَســخره بازیـــام...
ولی دیگه نیستم.
سَـــلامتی روزی کـــه...
تو میـــای سرمَـــزارمُ ... من
خـــ ـــاک شُـــدم...


برچسب‌ها:
+ شنبه 19 دی 1394 | 05:05 ب.ظ | +As@L + | نظرات()

مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ